Lokale Organisationen

 

 

#dedoc°

German Diabetes Online Community
c / o Bastian Hauck
Stargarder Str. 19
D-10437 Berlin

E-mail: [email protected]

Diabetes DE – Deutsche Diabetes-Hilfe

Albrechtstr. 9
10117 Berlin
Tel: 030 / 201 677 0
Fax: 030 / 201 677 20
Facebook https://www.facebook.com/diabetesDE
Twitter https://twitter.com/diabetes

Diabetes Deutschland

Albrechtstr. 9
10117 Berlin
Tel: 030 / 201 677 0
Fax: 030 / 201 677 20

[email protected]

Deutsches Zentrum für Diabetesforschung e.V.

Ingolstädter Landstraße 1
85764 Neuherberg

Tel.: 089-3187-2086
Fax: 089-3187-2223
E-mail: [email protected]

Deutsche Diabetes Stiftung

Deutsche Diabetes Stiftung
Kölner Landstr. 11
40591 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 73 77 77 63
[email protected]